Moderne webdesign

De senere år har designet af hjemmesider udviklet sig enormt. Det skyldes flere ting. En af årsagerne er, at alle handler mere og mere nettet, og det betyder, at rigtig mange hjemmesider er bygget op omkring en shopløsning, og i det hele taget er der i dag en langt større interaktion mellem hjemmesidens ejer og dens brugere, end der var tidligere. En anden årsag er, at de systemer, som hjemmesider bygges i, bliver bedre og bedre – der er derfor flere muligheder end tidligere samtidig med, at der hen ad vejen har udviklet sig en højere grad af standard for, hvordan struktur og opbygning af en hjemmeside typisk skal være.

Standarder

I disse år sker der en høj grad af standardisering af hjemmesidernes opbygning. De bygges typisk i et CMS-system, som betyder Content Management System. Hjemmesiden opsættes i dette system, hvorefter den så kan vedligeholdes og løbende redigeres i dette. Ofte er det hjemmesideejeren selv, der kan vedligeholde hjemmesiden, men nogle gange vælger de et eksternt bureau til at hjælpe med dette.

Alene det at bruge et CMS-system betyder, at der kommer en vis standardisering over de forskellige hjemmesider, men der har også bredt sig en forståelse for, at man ikke behøver at lave tingene på en ny måde, hver gang man skal lave en ny hjemmeside. Der kan være mange fordele ved, at menuen sidder cirka det samme sted hver gang, og at den fungerer nogenlunde ens fra hjemmeside til hjemmeside.

Tidligere var der en tendens til, at grafikerne ville finde på et helt nyt udseende og en ny struktur, hver gang en hjemmeside skulle designes, men resultatet kan være forvirrede brugere, der skal bruge lang tid for overhovedet at finde ud af, hvordan en hjemmeside fungerer – fordi en designer og en it-medarbejder i fællesskab har fundet frem til, at de vil lave det helt unikke design, og helst hver gang.

Det, der så er opgaven, og som skiller den gode, kreative grafiker fra den ordinære, er at få skabt et unikt design inden for de standardrammer, som et CMS-system sætter.

Open source

Meget webdesign i dag bliver udarbejdet i et af de såkaldte open source systemer. Det betyder, at CMS-systemet typisk ligger på internettet som en række moduler, man kan vælge til – alt efter, hvilke funktioner, ens hjemmeside skal have. Open source giver på mange måder større fleksibilitet end de CMS-systemer, som er låst til en bestemt udbyder eller udvikler, men det er lidt en smagssag, hvad designeren foretrækker at arbejde i.

Under alle omstændigheder rummer systemerne i dag større frihedsgrader for designerne, fordi teknologien har udviklet sig så meget, som tilfældet er. Hvor man i starten af hjemmesidernes tid skulle kunne programmere i HTML og i det hele taget være noget af en it-nørd, så kan den grafiske designer i dag i langt højere grad koncentrere sig om det, han eller hun er bedst til – nemlig at skabe et flot og funktionelt design af hjemmesider.

Derfor ser vi også i dag meget funktionelle hjemmesider, for eksempel webshops og spil-sider, som fungerer fantastisk samtidig med, at de præsenterer brugerne for et moderne, smukt og indbydende design.