Om at samarbejde med en grafiker

Hvis du har en virksomhed, vil du i mange sammenhænge have brug for at samarbejde med en grafiker. For mange vil det i første omgang være et spørgsmål om at komme på plads med en grafisk profil, så man som virksomhed kan blive godt klædt på og overleve helt frem til et jubilæum, eller hvad der nu måtte indtræffe.

Grundlæggende udtryk

En del virksomhedsejere ved imidlertid ikke helt, hvordan de skal gribe et samarbejde med en grafiker an. Nogle opfatter det sådan, at de ringer til den, der kommer øverst på deres Google søgning, og så beder de vedkommende om at løse opgaven. Men et samarbejde bør have et helt andet strategisk afsæt, og det er vigtigt for den måde, et samarbejde skal foregå på.

Et godt grafisk design for en virksomhed bør tage afsæt i, hvordan virksomheden ser sig selv – hvilke værdier og holdninger er den opbygget på, og hvilke budskaber har den over for sin omverden? Arbejder man med teknologi, med fysiske varer, eller er det måske mere menneskers trivsel, der er virksomhedens omdrejningspunkt? Alt det skal afspejles og udtrykkes i virksomhedens grafiske profil, og derfor er det en strategisk proces at opbygge det rette udtryk.

Et godt samarbejde med en grafiker afhænger derfor blandt andet af, om vedkommende er i stand til at facilitere denne proces og give virksomhedens folk det modspil, der gør, at de både får udtrykt det, de gerne vil stå for – men måske også får puffet lidt til egne holdninger og synspunkter.

Samarbejdet i hverdagen

Hvis man har været glad for sit indledende samarbejde med grafikeren, så man føler, man er kommet godt med plads med sin visuelle identitet, er det selvfølgelig nærliggende at fortsætte samarbejdet over i de mere hverdagsagtige grafiske opgaver.

Når først grundlaget er på plads med en gennemtænkt og strategisk funderet grafisk profil, er det nemt at løse hverdagens opgaver. Og de dækker bredt. Det er både helt banale opgaver som at få trykt visitkort til nye medarbejdere, der skal i marken og møde kunder, udvikling af det grafiske design til datablade og andet produktmateriale, finpudsning af diverse materialer, som virksomheden har brug for i sit arbejde – og tusind andre større eller mindre opgaver, som er vigtige for, at virksomheden kan fungere i hverdagen.

Ind imellem vil der være brug for, at der bliver udviklet eksempelvis kampagner for salg af nye produkter eller ydelser. Det vil ofte være kampagner, der grafisk skiller sig ud fra, hvordan virksomhedens materialer ellers plejer at se ud, men hvis de tager afsæt i den basale, visuelle identitet, vil der også være plads til, at der slås nogle sving på vejen. Alt sammen noget, der kan lade sig gøre, hvis man har fået etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med grafikeren.