Category Archives: Uncategorized

Om at samarbejde med en grafiker

Hvis du har en virksomhed, vil du i mange sammenhænge have brug for at samarbejde med en grafiker. For mange vil det i første omgang være et spørgsmål om at komme på plads med en grafisk profil, så man som virksomhed kan blive godt klædt på og overleve helt frem til et jubilæum, eller hvad der nu måtte indtræffe.

Grundlæggende udtryk

En del virksomhedsejere ved imidlertid ikke helt, hvordan de skal gribe et samarbejde med en grafiker an. Nogle opfatter det sådan, at de ringer til den, der kommer øverst på deres Google søgning, og så beder de vedkommende om at løse opgaven. Men et samarbejde bør have et helt andet strategisk afsæt, og det er vigtigt for den måde, et samarbejde skal foregå på.

Et godt grafisk design for en virksomhed bør tage afsæt i, hvordan virksomheden ser sig selv – hvilke værdier og holdninger er den opbygget på, og hvilke budskaber har den over for sin omverden? Arbejder man med teknologi, med fysiske varer, eller er det måske mere menneskers trivsel, der er virksomhedens omdrejningspunkt? Alt det skal afspejles og udtrykkes i virksomhedens grafiske profil, og derfor er det en strategisk proces at opbygge det rette udtryk.

Et godt samarbejde med en grafiker afhænger derfor blandt andet af, om vedkommende er i stand til at facilitere denne proces og give virksomhedens folk det modspil, der gør, at de både får udtrykt det, de gerne vil stå for – men måske også får puffet lidt til egne holdninger og synspunkter.

Samarbejdet i hverdagen

Hvis man har været glad for sit indledende samarbejde med grafikeren, så man føler, man er kommet godt med plads med sin visuelle identitet, er det selvfølgelig nærliggende at fortsætte samarbejdet over i de mere hverdagsagtige grafiske opgaver.

Når først grundlaget er på plads med en gennemtænkt og strategisk funderet grafisk profil, er det nemt at løse hverdagens opgaver. Og de dækker bredt. Det er både helt banale opgaver som at få trykt visitkort til nye medarbejdere, der skal i marken og møde kunder, udvikling af det grafiske design til datablade og andet produktmateriale, finpudsning af diverse materialer, som virksomheden har brug for i sit arbejde – og tusind andre større eller mindre opgaver, som er vigtige for, at virksomheden kan fungere i hverdagen.

Ind imellem vil der være brug for, at der bliver udviklet eksempelvis kampagner for salg af nye produkter eller ydelser. Det vil ofte være kampagner, der grafisk skiller sig ud fra, hvordan virksomhedens materialer ellers plejer at se ud, men hvis de tager afsæt i den basale, visuelle identitet, vil der også være plads til, at der slås nogle sving på vejen. Alt sammen noget, der kan lade sig gøre, hvis man har fået etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med grafikeren.

Moderne webdesign

De senere år har designet af hjemmesider udviklet sig enormt. Det skyldes flere ting. En af årsagerne er, at alle handler mere og mere nettet, og det betyder, at rigtig mange hjemmesider er bygget op omkring en shopløsning, og i det hele taget er der i dag en langt større interaktion mellem hjemmesidens ejer og dens brugere, end der var tidligere. En anden årsag er, at de systemer, som hjemmesider bygges i, bliver bedre og bedre – der er derfor flere muligheder end tidligere samtidig med, at der hen ad vejen har udviklet sig en højere grad af standard for, hvordan struktur og opbygning af en hjemmeside typisk skal være.

Standarder

I disse år sker der en høj grad af standardisering af hjemmesidernes opbygning. De bygges typisk i et CMS-system, som betyder Content Management System. Hjemmesiden opsættes i dette system, hvorefter den så kan vedligeholdes og løbende redigeres i dette. Ofte er det hjemmesideejeren selv, der kan vedligeholde hjemmesiden, men nogle gange vælger de et eksternt bureau til at hjælpe med dette.

Alene det at bruge et CMS-system betyder, at der kommer en vis standardisering over de forskellige hjemmesider, men der har også bredt sig en forståelse for, at man ikke behøver at lave tingene på en ny måde, hver gang man skal lave en ny hjemmeside. Der kan være mange fordele ved, at menuen sidder cirka det samme sted hver gang, og at den fungerer nogenlunde ens fra hjemmeside til hjemmeside.

Tidligere var der en tendens til, at grafikerne ville finde på et helt nyt udseende og en ny struktur, hver gang en hjemmeside skulle designes, men resultatet kan være forvirrede brugere, der skal bruge lang tid for overhovedet at finde ud af, hvordan en hjemmeside fungerer – fordi en designer og en it-medarbejder i fællesskab har fundet frem til, at de vil lave det helt unikke design, og helst hver gang.

Det, der så er opgaven, og som skiller den gode, kreative grafiker fra den ordinære, er at få skabt et unikt design inden for de standardrammer, som et CMS-system sætter.

Open source

Meget webdesign i dag bliver udarbejdet i et af de såkaldte open source systemer. Det betyder, at CMS-systemet typisk ligger på internettet som en række moduler, man kan vælge til – alt efter, hvilke funktioner, ens hjemmeside skal have. Open source giver på mange måder større fleksibilitet end de CMS-systemer, som er låst til en bestemt udbyder eller udvikler, men det er lidt en smagssag, hvad designeren foretrækker at arbejde i.

Under alle omstændigheder rummer systemerne i dag større frihedsgrader for designerne, fordi teknologien har udviklet sig så meget, som tilfældet er. Hvor man i starten af hjemmesidernes tid skulle kunne programmere i HTML og i det hele taget være noget af en it-nørd, så kan den grafiske designer i dag i langt højere grad koncentrere sig om det, han eller hun er bedst til – nemlig at skabe et flot og funktionelt design af hjemmesider.

Derfor ser vi også i dag meget funktionelle hjemmesider, for eksempel webshops og spil-sider, som fungerer fantastisk samtidig med, at de præsenterer brugerne for et moderne, smukt og indbydende design.